GALEGO | CASTELLANO
Tel 988 465 883 | Fax 988 465 863
rehabilitacion@vilardesantos.com

Oficina Municipal de Rehabilitación » Información e Contacto

Contacto

Casa do Concello
Rua de Celanova, 77  32650 Vilar de Santos
Teléfono 988 46 58 83   Fax 988 46 58 63
E-mail: rehabilitacion@vilardesantos.com

Horario

De Luns a Venres: de 10:00 a 14:00 horas

Se queres algunha información adicional podes empregar o  formulario que tes a esquerda.
Tan pronto como poidamos faremos chegar unha resposta ao enderezo que nos comuniques.

Equipo de traballo

O pasado 24 de abril de 2012, asinouse un convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo- IGVS e o Concello de Vilar de Santos e para o financiamento da Oficina Municipal de Rehabilitación.

Persoal

- Un arquitecto, director da Oficina
- Un delineante
- Un Administrativo

by
Ainet Consulting