Tlf. 988 46 58 83    |    Fax 988 46 58 63   |   concello@vilardesantos.com
Historia

Historia


Ampliar Foto...
Arracada de Vilar de Santos

Desde moi antigo, os poboadores de Vilar de Santos foron deixando as sinais da súa existencia por todo o territorio do Concello. Restos de mámoas e castros en Laioso, Mosqueiro, Vilar de Santos e Saa, o achádego da ARRACADA castrexa, ademáis de topónimos como Pedra da Anta, o Penedo da Moura ou A Cidá, proban a orixe antiga do noso pobo.

Cando chegan os romanos a Galiza, a poboación de Vilar de Santos pertencía á tribu dos Límicos; toda a comarca estivo sometida a unha intensa romanización, que foi cambiando o modo de vida primitivo. Vilar de Santos non é unha excepción e a presencia romana é especialmente importante, especialmente en Parada de Outeiro onde se ubicaba unha importante “Villa”. Asemade, a Vía Nova, calzada romana que unía Braga con Astorga, pasaba pola parte máis ao sur de Vilar de Santos, quedando numerosos miliarios como testemuñas actuais.

Ampliar Foto...
Igrexa de San Xoán

A Idade Media comeza coa invasión dos suevos. Daquela a Limia é unha zona de conflictos polo seu carácter fronteirizo. Séculos despois, constrúense as torres defensivas de Sandiás, Pena, Porqueira e Celme, testemuñas de moitas batallas. Deste período temos restos románicos nas igrexas de Parada e de Vilar de Santos e ata pasaba un importante camiño medieval dende Parada cara á Regueira.

Vaise afianzando o poder da Igrexa coa construcción dos mosteiros de Celanova e Oseira, así como o convento das Clarisas de Allariz.

Na época moderna, igrexa e nobreza teñen o control económico e social sobre a meirande parte da poboación, que era labrega. O territorio de Vilar de Santos, dependente da xurisdicción de Sandiás, estaba dividido en tres partes: unha comprendía Vilar de Santos, Saá e As Casas da Veiga, pertencentes á Encomenda da Orde de Santiago, unha das ordes militares máis importantes de España; ligado á Orde, parece que existíu en Vilar de Santos un Hospital de Peregrinos. Doutra banda, Parada pertence ao señorío do Marqués de Malpica, e Laioso ao señorío de Ozores e Soutomaior.

Vilar de Santos constituirase como Concello, tal e como o coñecemos hoxe en día, no 1836 coa unión das dúas parroquias: Vilar de Santos e Parada de Outeiro.

As primeiras décadas do século XX foron duras. Eran tempos de escaseza e traballo duro; aínda así, durante a República xa contábamos con catro escolas e biblioteca.

No 1936 estala a Guerra Civil, Galiza queda do lado Nacional, e a vida municipal paralízase. Ata tres reemplazos de mozos do pobo foron movilizados para a loita. A posguerra e a dictadura franquista contribúen a endurece-la vida. Imponse a cartilla de racionamento e o “estraperlo”.

A desecación da lagoa de Antela nos anos 50 e 60 provoca un grande impacto e aumenta a emigración cara a outros países e cidades. Os pobos comezan a deshabitarse.

Ampliar Foto...
Veciños nun acto de participación cidadá

A chegada da democracia cambia a situación nos 70. comenza a vivir un proceso de desenvolvemento socioeconómico e modernización de grande importancia, acompañado dunha clara aposta pola conservación e potenciación da nosa cultura e tradicións, sendo mellor exemplo deste proceso a creación do Museo Comarcal da Limia que, en poucos anos pasa a ser un claro referente na comarca e na provincia; créase tamén o parque empresarial e comenzan os traballos de recuperación da aldea de Saa para o seu aproveitamento turístico

  Hoxe en día Vilar de Santos é un concello dinámico, no que o desenvolvemento industrial e económico conviven en armonía coa conservación da natureza e da tradición cultural.

Ampliar Foto...
Paisaxe de Vilar de Santos


O concello obtén na última década o recoñecemento de distintos organismos que premian o seu labor a prol do desenvolvemento sostible: no ano 2005 Vilar de Santos, xunto cos concellos de Allariz, Rairiz de Veiga e a Bola, obten a distinción da UNESCO como RESERVA DA BIOSFERA. 

(C) Vilar de Santos - Aviso Legal
Tel 988 465 883 Fax 988 465 863 concello@vilardesantos.com
Programación e Deseño Web:
Ainet Consulting