Tlf. 988 46 58 83    |    Fax 988 46 58 63   |   concello@vilardesantos.com

Concurso público para a selección 4 peóns e un xefe de brigada de prevención e defensa e extinción contra incendios forestais [actualizado 21-07-2017]

15/06/2017 - Bandos e Anuncios

Convocatoria para a contratación laboral que se indica:

1.- Número de prazas: 5 (Convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural e do Mar)

    4 peóns de brigada de prevención e defensa-extinción contra incendios forestais.

    1 xefe/a de brigada de prevención e defensa-extinción contra incendios forestais.

2.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.

3.- Xornada: completa

4.- Sistema de selección: concurso de méritos

5.- Duración do contrato: 3 meses.

6.- Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9.00 a 14.30 horas.

7.- O texto integro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do Concello.    GDR10 - Limia Arnoia
    (C) Vilar de Santos - Aviso Legal
    Tel 988 465 883 Fax 988 465 863 concello@vilardesantos.com
    Programación e Deseño Web:
    Ainet Consulting