- Planos Anexos do Informe de Sostibilidade Ambiental

1 Encadre Comarcal

2 Topográfico

3 Pendentes

4 Xeolóxico

5 Usos do Solo

Encadre Comarcal

Topográfico

Pendentes

Xeolóxico

Usos do Solo

6.1 Espazos Naturais

6.2 Unidades de Paisaxe

7_Riscos

8 Análise das Alternativas

9_Acustica

Espazos Naturais

Unidades de Paisaxe

Riscos

Análise das Alternativas

Acústica