Fichas de Xestión e Execución, ÁMBITOS ( Aprs )

Ámbitos de Solo Urbano Non Consolidado

APR-01

APR-02

APR-03

APR-04