Fichas de Xestión e Execución, SECTORES ( S )

Ámbitos de Solo Urbanizable

- Urbanizables Delimitados

SUD-I-1 SUD-I-2

- Urbanizables Non Delimitados

SUND-I-1