01C.pdf 02B.pdf 03B.pdf 04B.pdf 06B.pdf 07A.pdf 07B.pdf 08A.pdf 08B.pdf 08C.pdf 09A.pdf 09B.pdf 09C.pdf 09E.pdf 10C.pdf 10D.pdf 10E.pdf 11C.pdf 11D.pdf 11E.pdf 13B.pdf 14B.pdf 14C.pdf

Ordenación Pormenorizada do Solo de Núcleo Rural. Elementos de Catálogo. ( Escala 1/2000 )

Ordenación Pormenorizada de Núcleo Rural 01C 02B
03B 04B
06B 07A
07B 08A
08B 08C
09A 09B
09C 09E
10C 10D
10E 11C
11D 11E
13B 14B
14C